۱۳۹۴ تیر ۳۰, سه‌شنبه

حسن لوئیان، آخرین خیمه شب باز از نسل قدیم در بی خبری درگذشت + عکس

حسن لوئیان، آخرین خیمه شب باز از نسل قدیم خیمه شب بازان ایران 21 تیرماه دربی خبری درگذشت.
یادداشتی از امیرسهرابی، مدیرموزه اسباب بازی وعروسک برای معرفی این هنرمند در اختیار ایسکانیوز قرار گرفته است که به شرح زیر است:
حسن لوئیان متولد 1304درشهر اصفهان بوده است. درخردسالی پدرش را ازدست می دهد و درهفت سالگی کاردرقهوه خانه راشروع می کند.

حسن لوئیان
آن روزگارقهوه خانه ها عصرگاه محل اجرای نقالی ، شعبده بازی ، خیمه شب بازی ودیگربازیها ونمایش های سنتی بوده است. شعبده بازی و خیمه شب بازی « سیدحبیب حقه باز » حسن لوئیان را به خود جذب می کندو شاگردی حبیب حقه باز را شروع می کند. حقه باز اصطلاح صنفی کهن وبه معنی شعبده باز و تردست است.کودک شاگرد درکنارسیدحبیب دستیاری شعبده بازی، سپس نشستن پای خیمه و به مرور بازی با عروسک ها رافرامی گیرد.

همچنین مدتی نیز با «ابوالقاسم حقه باز » ازدیگر نمایشگران اصفهان همکاری می کند.
حسن لوئیان
پس از مرگ سید حبیب اسباب استاد به شاگرد می رسد و حسن لوئیان باکسب پسوندصنفی به حسن حقه باز معروف شده و بااسم ورسم بیشتری کارمی کند .
اجرای خیمه شب بازی درچند فیلم سینمایی،حضوردرجشن فرهنگ وهنراصفهان ازتجربه های دهه پنجاه وی است.

مجالس عروسی ، شب نیمه شعبان ، ایام ماه رمضان پس از افطار ،برخی قهوه خانه ها و درچنددهه اخیر شهربازی ملک شهر اصفهان مناسبت ها ومکانهایی هستند برای دعوت از حسن لوئیان برای اجرای نمایش.

حسن لوئیان
اما مهمتر از همه حسن لوئیان درتاریخ نمایش ایران شاهد و مجری یکی ازتحولات درخیمه شب بازی معاصر است . او با تغییر در خیمه شب بازی دستکشی « پهلوان کچل عراقی» واقتباس از «حاج آقاسورمه ای» سیاه بازی سنتی اصفهان، شخصیت مبارک را به جای پهلوان کچل نشانده و نمایش « حاج مبارک» را طراحی می کند.

دومجموعه عروسک های نخی و دستکشی مرحوم لوئیان با قدمت  هشتاد تا صدوده سال در موزه اسباب بازی و عروسک کاشان نگهداری  می شود.

حسن لوئیان

هیچ نظری موجود نیست: