۱۳۹۳ خرداد ۲۲, پنجشنبه

خاطره ها 366/ گوگوش به عنوان شاهد به دادسرا رفت

قدیمی ها – چاپ شده در یکی از مجله های قبل از انقلاب: عصر پنجشنبه گوگوش به عنوان شاهد در مورد استفاده غیر مجاز از آهنگ «دو تا چشم سیاه داری» به شعبه چهار تحقیق رفت اما چون شهادت وی با دلایل قانع کننده ای همراه نبود پذیرفته نشد.

به قرار اطلاع بیژن مفید شکایتی علیه مهدی مصیبی تهیه کننده معروف تسلیم دادسرا می کند حاکی از اینکه وی بدون اجازه آهنگ معروف «دو تا چشم سیاه داری» در فیلم... مورد استفاده قرار  داده است. در تحقیقات «مصیبی» از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید «واروژان» این آهنگ را در اختیار فریدون اله کارگردان فیلم گذاشته است و «واروژان» احضار می شود و وی نیز دلایلی را ذکر می کند و گوگوش به عنوان شاهد معرفی می کند و گوگوش روز پنجشنبه برای ادای شهادت به شعبه چهار دادسرا می رود اما ظاهرا چون مدرک قابل قبولی در مورد شهادت خود نداشته توضیحات وی قبول نمی شود.


هیچ نظری موجود نیست: