۱۳۹۲ دی ۲۰, جمعه

عکسی از نخستین بازی ناصر خان حجازی

قدیمی ها - فرید دهدزی: این تصویری که مشاهده می کنید بازی تاج و پاس (امجدی) است. نخستین بازی مرحوم ناصرخان حجازی است.

بازیکن روبروی ناصرخان که بازیکن پاس است اصغر شرفی است. بازیکن دست چپی پرویز خان قلیچخانی است که در اوج بازی خود بود. آن زمان در مرکز زمین (جلوی خط دفاعی - تقریبا بازیکن آزاد) بازی می کرد حدود 24 ساله بود. کسی که زیر توپ می زد احتمالا لواسانی باشد.
مربی تیم تاج رایکف بود که هم مربی تاج و هم تیم ملی جوانان بود. همزمان حجازی در تیم تاج و جوانان انتخاب شده بود. اگر اشتباه نکنم تیم جوانان یک بازی دوستانه هم با پاس داشت و هم با تاج که بازی تاج پرگل مساوی شد.


آن طور که از خاطرات مرحوم حجازی یادم هست این بود که ایشان از تیم ملی بسکتبال به فوبتال راهی شدند.
نخستین بازی ایشان یعنی همین بازی یک بازی دوستانه بود. کاشف ایشان در فوبتال مانند خیلی از بازیکنان دیگر رایکف بزرگ بود. یادش گرامی...

هیچ نظری موجود نیست: