۱۳۹۴ مهر ۲۷, دوشنبه

خاطره ها 467/ اتومبیل شماعی زاده در راه دریا آتش گرفت

قدیمی ها - چاپ شده در یکی از مجلات قبل از انقلاب: شماعی زاده هفته گذشته بخاطر آتش گرفتن ماشینش از خطر مرگ گریخت، ولی مدیر برنامه هایش دچار سوختگی شدید شد و در بیمارستان بستری گردید.
حادثه زمانی اتفاق افتاد که شماعی زاده و مدیر برنامه هایش به دنبال چند اجرای برنامه از صفحات گین به تهران بر می گشتند.
شماعی زاده گفت: در لحظه ای که این حادثه رخ داد من بعلت خستگی شدید توی اتومبیلم خوابیده بودم، وقتی چشمانم را باز کردم اتومبیل گوشه جاده متوقف شده و مدیر برنامه های من مشغول دستکاری موتور آن بود، آنقدر خواب آلود بودم که از ماشین بیرون نیامدم و دوباره چشمانم روی هم افتاد ولی چند لحظه بعد صدای انفجار شدیدی من را تکان داد. با عجله خودم را از اتومبیل بیرون انداختم ولی از وحشت سر جایم خشک شدم زیرا لباس های مدیر برنامه هایم آتش گرفته بود، حسابی دست پاچه شده بودم، اتومبیل ها یکی یکی پشت سر ما ایستادند و کمک کردند اتومبیل را به حال خودش گذاشتیم و لباس های او را خاموش کردیم، وقتی به بیمارستان رسیدیم تقریبا از حال رفته بود.
مدیر برنامه های شماعی زاده هم اکنون در بیمارستان بستری است.
هنوز نمی دانم چرا اتومبیلم آتش گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: